Aktuálne

 Zmena preteku Halle 1

Zber holubov sa posúva o 24 hodín na nedeľu.

Najnovšie zápisnice

Zápisnica z konferencie OZ Bratislava 2017

Zápisnica zo zasadnutia Západoslovenského regiónu 23.02. 2017

Zápisnica zo zasadnutia výboru 02 2017

Zápisnica 02 2017

Pozvánka na konferenciu 2017

Pozvánka.

Pozývame Vás na konferenciu Oblastného združenia Bratislava ktorá sa uskutoční dňa 4.2. 2017 v penzióne Bratislavských teplární  v areáli  Slnečných jazier  v Senci   o 10:00.

Program konferencie:

Program:    

1) Otvorenie konferencie – predseda OZ.

2) Voľba návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice – predseda  OZ.

3) Správa o činnosti OZ za rok 2016 – tajomník OZ.

4) Správa o hospodárení za r. 2016 – ekonóm OZ.

5) Správa o inventarizácii finančného a hmotného hnuteľného majetku – hospodár OZ.

6) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 – predseda KRK.

7) Správa o výcvikovej činnosti  za rok 2016

 1. a) staré holuby – pr. Slováček
 2. b) mladé holuby – pr.Fülle

8) Návrh pretekového plánu na rok 2017 – 2020 a súvisiace dokumenty – výcvikár OZ.

9) Návrh rozpočtu na r. 2017 – ekonóm OZ.

10) Voľby – predseda volebnej komisie

 1. a) Voľba výboru OZ
 2. b) Voľba štartovacej komisie
 3. c) Voľba dvoch zástupcov do riadiaceho a kontrolného orgánu Západoslovenského
  regiónu  za OZ Bratislava
 4. d) Voľba dvoch delegátov OZ CHPH na X. zjazd SZ CHPH (jeden do Predsedníctva

          a jeden do ÚKK)

 1. e) Voľba dvoch delegátov OZ CHPH do VZ SZ CHPH.

11) Diskusia.

12) Návrh a prijatie uznesenia – návrhová a volebná komisia.

 1. Záver.

Zoznam delegátov konferencia 2017

Zápisnice zo zasadnutia výboru 2017

Zápisnica č. 01 2017 (12.01.2017)

Navrhovaná dokumentácia na konferenciu 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh harmonogramu nasádzania OZ Bratislava 2017

Návrh Pretekového plánu – OZ-Bratislava 2017

Nahlásené počty holubov 2017

Návrh – rozdelenie košov podľa čísiel 2017

Návrh rozdelenia košov OZ BA vozík 2017

Rozmiestnenie košov auto OZ Bratislava 2017

Oblastný tréning mláďat Židlochovice – sobota 20.08.2016

Štart 08:00

Tréning mláďat sa kvôli počasiu presúva na sobotu 20.08.2016 so zvozom v piatok 19.08.2016. Holuby je potrebné košovať do boxov, ktoré už sú v NS (auto aj vozík). Platbu odovzdajte šoférovi pred odjazdom.

Príchod auta do NS podľa nasledovného rozpisu

0108 Lehnice – 18:00

0105 Dunajská Lužná – 18:40

0110 Mierová Kolónia – 19:00

0101 Trnávka – 19:30

0101 Zálesie – 19:55

0107 Kráľová pri Senci – 20:30

0109 Senec – 20:50

0106 Pezinok – 21:30

Nová kabína

kabina

Prosím naštudujte si novú lokalizáciu košov v aute ako i v prívese.
 Z dôvodu zmeny počtov košov sa museli zmeniť aj pozície košov a
 u niektorých ZO aj strany umiestnenia košov.
Toto rozmiestnenie platí len pre rok 2016.

Lokalizácia košov OZ Bratislava_2016_ PL2

Evidencia mladých holubov 2016

Prejsť na evidenciu mladých holubov 2016 OZ Bratislava

Spoločný nácvik mláďat Židlochovice 21.08.2016

Dňa 21.8.2016 ( v nedeľu)  uskutoční OZ Bratislava komerčný nácvik mladých holubov zo Židlochovíc so zberom v sobotu. Čas zberu bude oznámený dodatočne podla počtu prihlásených chovateľov jedn. ZO.
Cena za jeden nasadený ks PH  je 0,2 € . Záväzné počty prosím zaslať na email  pokladníka OZ pr. Gajdúška  a v kopii na výcvikára OZ pr. Slováčka   v termíne do 17.8.2016.

Videá zo štartu Chomutov 26.6.2016

 

Videá zo štartu Louny 19.6.2016

Hlasovanie o zrušení preteku Jihlava 5.7.2016

Pretek Jihlava je zrušený

Hlasovanie

 • 0101 Bratislava : ZA
 • 0101 Zálesie: ZA
 • 0102 Pezinok: ZA
 • 0104 Rusovce  :
 • 0105 Dunajská Lužná : PROTI
 • 0106 Šenkvice Cerové : ZA
 • 0107 Kráľová pri Senci : ZA
 • 0108 Lehnice : ZA
 • 0109 Senec : ZA
 • 0110 Mierová Kolónia: ZA

Povinné hlásenie doletov pre regionálny pretek Chomutov

Podľa dohodnutých pravidel v Západoslovenskom regióne je každá ZO povinná nahlásiť prvých 5 doletov online.

Odkaz na hlásenie bude umiestnený po odštartovaní preteku aj na stránkach OZ Bratislava, platí však zaužívaný postup:

MyPigeons -> OZ Bratislava -> Pretek Chomutov -> Hlásené dolety

Videá zo štartu Louny 22.5.2016

 

Zápisnica č. 04/2016

Pretekový plán – Intermajstrovstvo 2016

Pripojenie vozíka 2016

pp ozba vozik 2016

jijie diplom

Hárky pre ručné nahadzovanie doletov

XLS hárok pre import doletov – 1 dňové preteky 2016

XLS hárok pre import doletov – 2 dňové preteky 2016

 Obežníky 2016

Obežník č. 1 2016 – Propozície súťaží

Obežník č.2 2016 – organizovanie pretekov

Zmeny v pretekovom pláne OZ Bratislava – Nedeľa 1.5.2016 = Velké Meziřičí, Jihlava sa prekladá na júl

Zrušený pretek Velké Meziřičí poletíme v nedeľu 1.5.2016, pretek Jihlava sa v rámci povolených noriem PP SZ CHPH presúva na utorok 5.7.2016. Oba preteky ostávajú zaradené do MS KT aj majstrovstva OZ.

Najnovšie v sekcii Dokumenty

Zápisnica z konferencie OZ BA 2016

Harmonogram zberu 2016

Pretekový plán 2016

Školenie výcvikárov ZO 2016

Možnosť účasti na pretekoch MDKS 2016

V sezóne 2016 je plánované nasádzacie stredisko MDKS aj v OZ Bratislava. Prípadní záujemcovia o účasť na maratónskych pretekoch z OZ Bratislava sa môžu telefonicky prihlásiť  do 10.3.2016, následne sa zvolá stretnutie kde sa dojednajú všetky potrebné náležitosti.

Jozef Fülöp 0905 659171

Peter Vačok 0905 802336

Zápisnica zo zasadnutia MDKS 20.02.2016

Výpočet výsledkov pre Základné organizácie 2016

V prípade záujmu o výpočet interných klubových výsledkov v sezóne 2016 pošlite žiadosť emailom na holubar@holubar.sk s nasledovnými informáciami:

 • percento úspešných holubov (štandard je 20%)
 • bodovací systém (štandard je podľa OZ), všetky parametre (séria, bodový pokles, % pokles, maximálny počet bodov) je možné meniť, je možné využiť aj maďarský spôsob výpočtu bodov (lineárny systém, každý holub získa menej bodov ako predošlý, presnosť na 2 desatinné miesta)
 • aplikovanie evidencie (áno/nie), ak áno, či poľským systémom alebo úplne bez neevidovaných holubov
 • aplikovanie amerického systému prvej päťky (každý chovateľ umiestni max. definovaný počet holubov)
 • namiesto bodov je možné vyhodnotiť majstrovstvo družstiev aj z koeficientov (aj pri interných výsledkoch), program umožňuje poťítať 3 druhy koeficientov (FCI, vzdialenostný a s modifikátorom vzdialenosti)
 • program ponúka možnosť výpočtu novej súťaže – tzv majstrovstvo holubníkov. Príklad je možné pozrieť si tu (za každých 5 holubov, čo chovateľ nasadí si povinne započíta body jedného holuba, minimálne však vždy body 2 holubov. Pr: ak nasadí 5 holubov, počíta 2, ak nasadí 10, počíta 2, ak nasadí 11, počíta 3 atď… Celkové skóre tvoria 3 najlepšie preteky chovateľa)

Zasadnutie výboru OZ Bratislava 02 2016 (11.02.2016)

Zápisnica č. 02/2016

Evidencia 2016

Upozornenie: Pre sezónu 2016 je potrebné používať nový hárok pre evidenciu holubov (v prípade použitia MS Excel), odkaz je uvedený nižšie, alebo priamo vo výpočtovom programe

Hárok pre evidenciu holubov

Aktuálny stav evidencie

Návod pre spracovanie evidencie

Video návod

Vypočítané vyťaženie košov 2015

Vyťaženie košov 2015