Výbor oblastného združenia

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Alojz Barbírik Predseda OZ alojz.barbirik@gmail.com +421 905 234 232
Ľubomír Ciganík, JuDr. Tajomník aciganikova@gmail.com +421 904 327 481
Ladislav Füle Výcvikár fulelaco@gmail.com +421 907 215 890
Michal Gajdúšek Pokladník michal.gajdusek1@gmail.com +421 908 490 731
Jozef Hromkovič Hospodár jozef.hromkovic@gmail.com +421 904 314 101
Jozef Gehry Autodoprava gpreal@gpreal.sk +421 905 520 616
Pavol Korbaš,Ing. IT palokorbas@gmail.com +421 915 055 198
Michal Sadloň Predseda KRK vinarstvo-sadlon@stonline.sk +421 903 611 736

0101 Trnávka

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Korbaš Pavol Ing Predseda palokorbas@gmail.com 0915055198
Takács Ladislav podpredseda 0907787167
Gál Igor tajomník 0904251322
Vidiščák Ľuboš Bc. výcvikár vidiscak@inmail.sk 0903414508
Hromkovič Jozef pokladník jozef.hromkovic@gmail.com 0904314101
Kazimír Štefan,Ing. predseda KRK 0948585475
Používateľ
Základné organizácie
  • 0101 Trnávka 25
  • 0102 Pezinok 14
  • 0104 Rusovce 11
  • 0105 Dunajská Lužná 22
  • 0106 Šenkvice - Cerové 15
  • 0107 Kráľová pri Senci 21
  • 0108 Lehnice 18
  • 0109 Senec 14
  • 0110 Mierová Kolónia 11