Výbor oblastného združenia

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Pavol Korbaš,Ing. Predseda OZ palokorbas@gmail.com +421 915 055 198
Daniel Krajčík, Ing. PhD. Tajomník d.krajcik@gmail.com +421 907 280 336
Michal Gajdúšek Pokladník michal.gajdusek1@gmail.com +421 908 490 731
Ľudovít Filkasz Hospodár ludovitfilkasz77@gmail.com
Michal Sadloň Predseda KRK vinarstvo-sadlon@stonline.sk +421 903 611 736

0101 Trnávka

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Korbaš Pavol Ing Predseda palokorbas@gmail.com 0915055198
Ing. Pavol Korbaš Predseda palokorbas@gmail.com 0915055198
Takács Ladislav podpredseda 0907787167
Gál Igor tajomník 0904251322
Vidiščák Ľuboš Bc. výcvikár vidiscak@inmail.sk 0903414508
Hromkovič Jozef pokladník jozef.hromkovic@gmail.com 0904314101
Kazimír Štefan,Ing. predseda KRK 0948585475

0102 Pezinok

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Michal Gajdušek Predseda

0104 Rusovce

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
JUDr. Peter Vačok Predseda

0105 Dunajská Lužná

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Jozef Géhry Predseda

0106 Šenkvice - Cerové

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Ján Peško Predseda

0107 Kráľová pri Senci

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Tibor Kvál Predseda

0108 Lehnice

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Imrich Janák Predseda lehnice@lehnice.sk

0109 Blatné

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Ladislav Jánoš Predseda

0110 Mierová Kolónia

Meno Funkcia E-mailová adresa Telefónne číslo
Používateľ
Základné organizácie
  • 0101 BA-Trnávka 25
  • 0102 Pezinok 14
  • 0104 BA - Rusovce 11
  • 0105 Dunajská Lužná 22
  • 0106 Šenkvice - Cerové 15
  • 0107 Kráľová pri Senci 21
  • 0108 Lehnice 19
  • 0109 Blatné 14