Olympionička 1294

"Olympionička 1294"

SK16-0107-1294

Tibor Kvál

0107 Kráľová pri Senci

Zlatá medaila - kategória "A" - olympiáda ORADEA 2022

Používateľ
Základné organizácie
  • 0101 BA-Trnávka 25
  • 0102 Pezinok 14
  • 0104 BA - Rusovce 11
  • 0105 Dunajská Lužná 22
  • 0106 Šenkvice - Cerové 15
  • 0107 Kráľová pri Senci 21
  • 0108 Lehnice 19
  • 0109 Blatné 14